معرفی PCB با فرکانس بالا.

2021-04-19

1. مقدمه
PCB با فرکانس بالا شامل یک تخته هسته است که همراه با یک شیار توخالی و یک ورقه ماسه ای با روکش مسی است که توسط چسب جریان به سطوح بالا و پایین تخته هسته چسبانده شده است. لبه های باز و بالا و پایین شیار توخالی دارای دنده هستند.

2. ویژگی ها
صفحه مدار فرکانس بالا ارائه شده توسط مدل سودمند دارای دنده هایی است که می تواند جریان چسب را در لبه های باز و پایین شکاف توخالی صفحه اصلی مسدود کند. به این ترتیب تخته هسته و پوشش روی سطح بالا و پایین تخته هسته تهیه می شود. وقتی صفحه مسی پیوند خورد ، چسب وارد شیار توخالی نمی شود ، یعنی با یک بار فشار دادن می توان عملیات اتصال را انجام داد. در مقایسه با صفحه مدار فرکانس بالا که می تواند با فشار دادن دوم در هنر قبلی تکمیل شود ، مدار فرکانس بالا در مدل مطلوب ساختار صفحه ساده ، کم هزینه است ، ساخت آن آسان است
  • QR