منشا PCB

2021-06-05

خالقPCBپل آیزلر (Paul Eisler) اتریشی است ، در سال 1936 ، او اولین بار را به فرزندی قبول کردPCBدر رادیو در سال 1943 ، آمریکایی ها

بیشتر از این فناوری برای رادیوهای نظامی استفاده می شود. در سال 1948 ، ایالات متحده رسماً این اختراع را برای تأیید کرد

استفاده تجاری. از اواسط دهه 1950 ،PCBبسیار مورد استفاده قرار گرفته است.PCBتقریباً در هر دستگاه الکترونیکی ظاهر می شود. اگر

قطعات الکترونیکی در یک دستگاه خاص وجود دارد ، همه آنها بر روی PCB ها در اندازه های مختلف نصب شده اند. عملکرد اصلیPCB 

این است که قطعات مختلف الکترونیکی را به یک مدار از پیش تعیین شده متصل کرده و نقش انتقال رله را بازی می کند. آن است

اتصال الکترونیکی کلیدی محصولات الکترونیکی است و به عنوان "مادر محصولات الکترونیکی" شناخته می شود.
  • QR