مزایا و کاربردهای PCB چند لایه

2021-06-07

1. تراکم مونتاژ بالا به معنی عمر مفید مصرف کننده استالکترونیکی PCBقابل تمدید است.

2. در صورت عدم نیاز به اتصالات برای چندین برد مدار مستقل ، ساختار ساده تر خواهد بود.

3. فرآیند آزمایش دقیق در مرحله ساخت به این معنی است که محصولات با کیفیت و کارآمد بدست می آیند.

4- مشخصات الکتریکی تابلوهای مدار چند لایه سریعتر از تخته های تک لایه است.

الکترونیکی PCB

  • QR