بلندگو روش اتصال PCB

2021-06-11


1. خرید الفبلندگو PCBکه با بلندگوهای خودتان مطابقت دارد
2. منبع تغذیه و کلید برد تقویت کننده نیرو را بشناسید.
3. صفحه تمرین و بلندگو را با سیم وصل کنید.
4. مدار اتصال صدا و صدابلندگو PCB.
5- کابل صوتی رایانه را برای تست صدا وصل کنید.

  • QR